Cathia Gromczyk

Chargée de direction


+352 46 96 12 221
cathia.gromczyk@infpc.lu

Fir all administrativ an organisatoresch Froen

Liliane Sousa

Secrétaire de direction


+352 46 96 12 220
liliane.sousa@infpc.lu

Fir Iech iwwer d'Kommunikatiounsaktivitéite vum INFPC ze informéieren.

Mathis Ries

Chargé de communication


+352 46 96 12 218
mathis.ries@infpc.lu

Fir d'Entreprisen iwwer d'staatlech Bäihëllef fir d'Formatioun vun hire Mataarbechter ze informéieren

Sam Friederici

Responsable Cofinancement FPC


+352 46 96 12 219
sam.friederici@infpc.lu

Jennifer Scheffen

Cofinancement FPC


+352 46 96 12 222
jennifer.scheffen@infpc.lu

Karim Kasmi

Cofinancement FPC


+352 46 96 12 217
karim.kasmi@infpc.lu

Nathalie Bukasa

Cofinancement FPC


+352 46 96 12 206
nathalie.bukasa@infpc.lu

Fir Iech iwwer déi referenzéiert Formatiounen, d'Bäihëllefe fir d'Weiderbildung, d'VAE an d'Méiglechkeete fir agreéiert Formatiounsinstituter, fir Member ze ginn, ze informéieren

Anne Oswald

Responsable lifelong-learning.lu


+352 46 96 12 209
anne.oswald@infpc.lu

Fabrice Kauffmann

Architecte applicatif


+352 46 96 12 212
fabrice.kauffmann@infpc.lu

François Depuis

Développeur


+352 46 96 12 202
francois.depuis@infpc.lu

Diane Lepage

Chargée de veille documentaire


+352 46 96 12 223
diane.lepage@infpc.lu

Luc Pauly

Chargé de relation client


+352 46 96 12 207
luc.pauly@infpc.lu

Fir Iech iwwer d'Etüden an d'Enquêtë vum Formatiouns-Observatoire am Beräich vun der Formatioun an iwwer de Reseau ReferNet ze informéieren

Alex Durand

Responsable Observatoire de la formation


+352 46 96 12 201
alex.durand@infpc.lu

Anne Dandeville

Responsable adjointe Observatoire de la formation


+352 46 96 12 204
anne.dandeville@infpc.lu

Marion Bire

Chargée d'études


+352 46 96 12 210
marion.bire@infpc.lu

Clémentine Fry

Chargée d'études


+352 46 96 12 208
clementine.fry@infpc.lu

Yasmine Ben Salem

Chargée d'études


+352 46 96 12 226
yasmine.bensalem@infpc.lu