Entreprisen, Privatpersounen a Formatiounsinstituter -
den INFPC ass fir Iech do a begleet Iech bei allen
Demarchen am Beräich vum liewenslaange Léieren

+ 10K
referenzéiert
Formatiounen
+ 2K
kofinanzéiert
Betriber / Joer
+ 10K
suivéiert
Diploméierter

En alternative Wee, fir op Basis vun der berufflecher an der perséinlecher Erfarung en Diplom ze kréien

26.09.2022 op Lëtzbeuergesch
27.09.2022 op Franséisch

Fir seng Kompetenzen auszebauen, de Beruff ze wiesselen oder seng Karriär virunzedreiwen

17.10.2022 op Lëtzbuergesch
20.10.2022 op Franséisch

Wéi gëtt ee Member vu lifelong-learning.lu, fir seng Formatiounen ze presentéieren?

06.10.2022 op Franséisch

Den INFPC ass zoustänneg fir d'Koordinatioun vu ReferNet Luxembourg,
en Deelberäich vum europäesche Reseau
fir d'berufflech Aus- a Weiderbildung